Co je na vodě tak zvláštního?

Stará dobrá H20 ... dalo by se říci, že je obyčejná i mimořádná.

Voda je obyčejná v tom, že je jí tolik, na naší planetě i kolem ní. Samotné oceány obsahují zhruba sto milionů miliard tun vody. V každém okamžiku je ve vzduchu také úžasné množství vody.

Voda je neobvyklá v tom, že se může vyskytovat přirozeně ve třech různých formách - plynné, kapalné a pevné - současně. V zimním dni můžete vidět pevnou vodu - led na vrcholu částečně zamrzlého potoka - a tekutou vodu, která teče v potoce. A když vzhlédnete, uvidíte v oblacích plujících na obloze důkaz vodní páry, vodní plynné formy.

Většina látek se smršťuje, ale voda expanduje. Pokud jste někdy naplnili nádobu vodou až na vrchol a dali ji do mrazničky, znáte to ze zkušenosti. Roztažený led praskne nádobu nebo se odtlačí z vrcholu. Kbelík plný ledu je také lehčí než kbelík stejné velikosti plný vody. Proto led plave na vodě.

Voda je také látka s vysokou „tepelnou kapacitou“, což znamená, že pomalu mění svoji teplotu. Díky této kvalitě můžete být netrpěliví, když čekáte, až se vaše varná konvice uvaří, ale je to stejná kvalita, která umožňuje zemským oceánům sloužit jako ovládací prvky, které pomáhají předcházet extrémům v klimatu.